Міжнародна співпраця

У Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка впродовж останнього п’ятиріччя активно розвивається міжнародна співпраця з багатьма партнерами. Укладено угоди з 29 навчальними закладами і інституціями з 8 країн світу:

 1. Польщі (Варшавська академія спеціальної педагогіки, Вища школа прикладної інформатики та менеджменту у Варшаві, Державна вища професійна школа ім. Яна Гродка в Саноку, Жешувський Університет, Легницька вища професійна школа ім. Вітелона, Люблінський католицький університет, Люблінська політехніка, Підляшська Академія в Сєдльцах, Полонійна Академія в Ченстохові, Свєнтокшиська Академія ім. Яна Кохановського в Кельце, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Вища Школа Готельного Бізнесу і Туризму в Леску, Вища Школа міжнародної і регіональної співпраці ім. Зигмунда Глогера в Бєльску Подляскім, Балтійський гуманітарний інститут в Кошаліні, Державна вища школа ім. кс. Броніслава Маркевіча, Вища школа економіки і інноватики в Любліні, Вища школа міжнародних зв’язків і засобів масової інформації у Хелмі, Гданська вища гуманістична школа, Варшавський університет сільського господарства);
 2. Австрії (Віденський педагогічний інститут, Українсько-австрійський центр співробітництва з питань науки, освіти і культури);
 3. Німеччини (Університет прикладних наук у Ерфурті, Міжнародний інститут у Ціттау);
 4. США (Університет Едінборо (Пенсильванія), Суспільний коледж державного університету в Нью-Йорку);
 5. Камеруну (Міжнародний університет м. Бертуа);
 6. Білорусії (Мінський інститут управління);
 7. Росії (Московський державний університет);
 8. Бельгії (Міжнародна неурядова організація DISOP).

Проводяться різноманітні заходи: виконуються проекти, конференції, семінари, круглі столи, академічні обміни, публікуються спільні наукові праці. Зокрема за 2010 рік було проведено такі заходи:


з/п

Назва організації, з якою є співпраця

Тематика співпраці

Результати співпраці

1

Агробіологічний факультет Жешувського університету, Польща

Рекультивація техногенних едафотопів. 
Екологічні проблеми
Передкарпаття

Обмін результатами досліджень, публікація тез на міжнародних конференціях в Дрогобичі та Жешуві. Спільні публікації.

Литовський інститут землеробства, м. Доутнова, Литва

Вивчення селекційного матеріалу кормових багаторічних трав за біологічними особливостями і основними господарськими ознаками

Проведено збір насіння та обробку матеріалів

Полонійна Академія в Ченстохові, Польща

Проблеми регіонального розвитку

Доповідь на конференції

Жешувський університет,
Польща

Підприємство і регіон

Участь у конференції

5.

Жешувський університет,
Польща

Організація круглого столу „Популяризація кластеризації економіки”

Монографія

6.

Полонійна Академія в Ченстохові,
Польща

Розробка планів і навчальних програм ступеневої підготовки фахівців і для одержання міжнародних дипломів

Макети навчальних планів і програми

7.

Варшавський університет, кафедра економетрії та статистики;
Варшава, Польща

Економетричне моделювання фінансової безпеки країни

Наукові публікації; обмін НПП

8.

Міжнародний Інститут в Ціттау, Німеччина

Розробка навчальних та НД компетенцій в умовах глобалізації

Навчальний підручник

9.

Вроцлавський університет, Факультет фізичного виховання, Польща

Концепція співпраці між спортивними студентськими спілками Польщі та України

Обмін досвідом

10.

Польща, Жешувський університет

Дослідження фізичних властивостей тонких плівок

Виступ на семінарі

11.

Жешувський технічний університет
ім. І. Лукашевича, Польща

Дослідження електричних властивостей напівпровід­никових матеріалів

Виступ на семінарі

12.

Інститут фізики ПАН, Варшава, Польща

Дослідження технології напівпровід­никових матеріалів

Виступ на семінарі

13.

Інститут музики Жешівського університету  та Краківська музична академія, Польща

Урочистості з нагоди 195 річниці від дня народження автора державного Гімну Михайла Вербицького

Афіша, програма конкурсу диригентів, програма урочистого концерту

14.

Інститут слов’янської філології, університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща

Видання наукових збірників

Польсько-український науковий щорічник «Пограниччя: Польща-Україна» підготовлено  до друку третє число

15.

Варшавський відділ католицького товариства вихованців, Польща

Культурно-методичний курс з журналістики для вчителів польського походження зі сходу та осіб, які пропагують польську культуру

Обмін літературою (підручники з полоністики для ВНЗ, методичні розробки)

16.

Брестський державний університет, Біларусія

Музей регіональний імені Адама Фастнахта,
Бжозов, Польща

Державна професійна вища школа ім. кс. Б. Маркевіча в Ярославі, Польща

Політичні,  економічні та етнокультурні процеси на українсько-польсько-білоруському пограниччі (XV – XX ст.)

Виступи на наукових конференціях, публікація статей у наукових збірниках, обмін науковою літературою

17.

Підляська Академія в Сєдльцах, Польща,
Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові, Польща

До питання про початок Другої світової війни

Виступи на наукових конференціях, публікація статей у наукових збірниках

18.

Жешувський університет, Польща

Малі регіони у великій політиці Польщі, Словаччини, Чехії і України

Виступи на наукових конференціях, публікація статей у наукових збірниках

19.

Університет Марії Кюрі – Складовської, Польща

Дослідження українсько-польських взаємин кінця ХХ – поч. ХХІ ст., вивчення  сучасної польської історіографії інтеграційних проблем,  питання обміну проблем викладання сучасної методики і дидактики

Проведення спільних конференцій, відвідування лекцій з методики викладання історії.

20.

Регіональний музей імені Адама Фастнахта у Бжозові, Польща

Дослідження українсько-польського пограниччя

Публікація статей, виступ на Міжнародній науковій конференції "Спільні дороги різних культур" 

21.

Жешувський університет, Польща

Дослідження націотворчої ролі української та польської історіографії в ХІХ – ХХ ст.

Публікація статей, виступ на Міжнародній науковій конференції «Історія Галичини 1772 – 1918»

22.

Івановський державний університет, Російська Федерація

Проект «Сравнительная и междисциплинарная история религиозных традиций в Восточной, Центральной и юго-Восточной Европы».

Участь у регіональному семінарі по вдосконаленню освіти – ReSET. «Західне і східне християнство перед обличчям іудаїзму. Середні віки – ХХ ст.". 3-8 травня 2010 р.
Участь у регіональному семінарі по вдосконаленню освіти – ReSET. "Релігії в Європі: вчора, сьогодні і завтра".  30 червня – 13 липня 2010 р. Участь у регіональному семінарі по вдосконаленню освіти – ReSET. "Міждисциплінарний підхід в порівняльному викладанні історії європейських релігійних традицій". 28.09– 2.10.2010 р.

23.

Інститут філософії РАН, Російська Федерація

Філософія та культура російського Срібного віку

Міжнародна наукова конференція «Життя у вимірах абсолюту як проблема філософії та культури Російського Срібного віку»

24.

Університет Марії Складовської-Кюрі, Польща

Культура Пограниччя

Науковий журнал «Пограниччя»

25.

Опольський університет, м. Закопане, Польща

Освіта та суспільна комунікація

Підписання угоди про співпрацю.
Участь у Міжнародній науковій конференції виступ, розділ у колективній монографії

26.

Підляська академія
в Седльцах, Польща

«Сучасні суспільні зміни та перетворення»
Міжнародна наукова конференція

Виступи на наукових конференціях, публікація статей у наукових збірниках

27.

Інститут ділової кар’єри, м. Москва, Російська Федерація

Міжнародна наукова конференція

Виступи на наукових конференціях, публікація статей у наукових збірниках

28.

Барановицький  державний університет, Білорусія

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Наука. Образование. Технологии”

Доповіді на конфе­рен­­ції

29.

Каунаський гумані-тарний факультет Вільнюського університету, Литва

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Человек в языковом пространстве”

Доповіді на конфе­рен­­ції

30.

Головна школа сільського господарства у Варшаві,  Польща

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Етнос. Культура. Нація”

Доповіді на конфе­рен­­ції

31.

Університет імені Масарика в Брно, Чеська Республіка

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Етнос. Культура. Нація”

Доповіді на конфе­рен­­ції

32.

University Pastoral Care Office Pontifical Council “Justitia et Pax”, Італія

Участь у VІІ Міжнародному симпозіумі професорів університетів

Виступ на симпозіумі

33.

Комюніті коледж Маскатін, США

Читання лекцій з „Літератури Англії та США” та „Країнознавства”

Лекції

34.

Балтійська гуманістична вища школа, Кошалін, Польща

Взаємодія культур і переклад

Проведення конференції у м. Закопане

35.

Полонійна Академія в Ченстохові, Польща

Роль перекладу у системі гуманістичних дисциплін

Проведено спільну конференцію в м. Ченстохова

36.

Міністерство освіти і культури, Австрія

Міжнародна ярмарка освітньої діяльності

Презентація ДДПУ ім. І.Франка

37.

Фундація ім. Ганса Зайделя, Мюнхен, ФРН, Львівський національний університет імені Івана Франка

Участь у міжнародному симпозіумі

Матеріали конференції

38.

Oxford University Press Britain

Підготовка вчителів англійської мови до проведення незалежного оцінювання знань учнів ЗОШ

Семінари

 

39.

Pearson Education, Longman Britain

Новітні технології та їх застосування у навчальному процесі у ЗОШ

Семінари та майстер-класи з проблеми

40.

Підляська Академія в Седльцах,
Інститут польської філології, Польща

Актуальні проблеми літературознавства

Видання матеріалів Міжнародної конференції.Вип.3 «Парадигма sаcrum & profanum в л-рі та культурі»

41.

Університет прикладної лінгвістики у
м. Безансон, Франція

Особливості системи освіти та виховання в Україні та Франції (співпраця з консулом України у Франції Жаклін Браїк)

Видання наукових праць з питань виховання у Франції та в Україні

42.

Інститут теорії виховання при
Університеті м. Іннсбрук,Австрія

Парадигма sacrum & profanum в педагогіці.

Видання матеріалів Міжнародної конференції.Вип.3 «Парадигма sаcrum & profanum в л-рі та культурі»

43.

Університет лінгвістики, м. Безансон,
Католицький коледж Сен-Жан, м. Верден, Франція

Вивчення досвіду французьких викладачів та вчителів у галузі викладання іноземних мов, зокрема французької як іноземної

Поїздки викладачів і студентів у Францію навчального і пізна-вального характеру. Ознайомлення з роботою освітніх установ Франції, написання наукових праць з питань освіти та виховання у Франції. Постачання навчально-методичної літератури, аудіо та відео матеріалів, допомога в технічному оснащенні навчального процесу

44.

Росія,
м. Орел

Вивчення спадщини М. Бахтіна, Ф. Достоєвського

Видання наукових праць, участь у наукових конференціях, семінарах

45.

Університет ім. Т.Г. Масарика, Інститут славістики, м. Брно, Чехія

Дослідження науково-педагогічної діяльності української еміграції в Чехословаччині міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.)

Видання наукових праць, участь у наукових конференціях, семінарах

46.

Інсбрукський університет, Австрія

Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів (аспірантські програми) ДДПУ ім. І.Франка через спільне керівництво дисертаціями як з української сторони (професор Кемінь В.), так і Австрійської (професор П.Штегер)

Проведення наукових досліджень

47.

Віденська вища педагогічна школа, Австрія

Реалізація студентських освітніх програм „Sokrates”, „Erazmus” між Віденською вищою школою та ДДПУ ім. І.Франка. Учасники програми Кустенко О., Река Н., Пікуля Н., Чепіль О.

Видання наукових праць учасників навчальних програм

48.

Полонійна академія у Ченстохові, Польща

Реалізація студентських освітньої програми „Erazmus” між Полонійною академією та ДДПУ ім. І.Франка.

Видання наукових праць учасників навчальних програм

49.

Бальтійська вища гуманістична школа, Польща

Участь у роботі редколегії спільного польсько-українського збірника наукових праць „Ukraina-Polska: nowe wyzwanie epoki”

Редагування міжнародних збірників наукових праць

50.

Технічний університет в Хємніці, Німеччина

Науково-технічне співробітництво

Видання наукових праць

51.

Люблінська політехніка, м. Люблін, Польща

Науково-технічне співробітництво

Видання наукових праць

52.

Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові, Польща

Науково-технічне співробітництво

Видання наукових праць

53.

Університет хімічної технології та металургії, м. Софія, Болгарія

Науково-технічне співробітництво

Видання наукових праць

54.

Інститут електрохімії та енергетичних систем Болгарської Академії наук, м. Софія, Болгарія

Науково-технічне співробітництво

Видання наукових праць

55.

Східний Китайський університет науки і технології, м. Шанхай, КНР

Науково-технічне співробітництво

Видання наукових праць

56.

Казанський фізико-технічний інститут Російської академії наук,м. Казань, Росія

Науково-технічне співробітництво

Видання наукових праць

57.

Інститут хімічної інженерії і високо температурних процесів (FORTH/ICE-HT), м. Патрас, Греція

Науково-технічне співробітництво

Видання наукових праць

58.

Науково-дослідний інститут фізики твердого тіла та оптики Угорської Академії наук, м. Будапешт, Угорщина

Науково-технічне співробітництво

Видання наукових праць

59.

Мінесотський університет, США

 

Електронні, діркові та екситонні спектри у квантових гетеросисте­мах різних  розмірностей.

Обговорення результатів теоретичних досліджень та порівняння їх з експериментальними результатами

60.

Університет
м. Лечче , Італія

Одержання методом лазерного розтоплення та електроннографічні дослідження наноструктур напівпровідників.

Одержання квантово-розмірних структур оксидних напівмагнітних напівпровідників для проведення подальших оптичних та магніто-оптичних досліджень. Статті у іноземних журналах.

61.

Microsoft, USA

Ліцензування програмного забезпечення

Ліцензування програмного забезпечення

62.

Microsoft, USA

Програма «Партнерство в навчанні»

Підвищення кваліфікації

63.

Intel, USA

Програма «Intel @ Навчання для майбутнього»

Підвищення кваліфікації

64.

Фізико-технічний інститут
ім. А.Ф.Йоффе Російської академії наук, Росія

Дослідження умов вирощування наногетероструктур А3В5 з квантовими точками ІnAs методом молекулярно-променевої епітаксії під дією зовнішнього електричного поля

Закономірності розподілу носіїв струму в наногетероструктурі InAs/GaAs з квантовими точками ІnAs.
За результатами опубліковано 1 статтю у зарубіжному журналі “Письма в ЖТФ”

65.

Вища фахова
школа Кельну, Німеччина

Дослідження електричних властивостей напівпровідникових керамічних плівкових структур

Досліджено умови отримання високостабільної кераміки на основі шпінелей          CuxNi1-x yCo2yMn2-yO4.
За результатами опубліковано 1 статтю у зарубіжному журналі “Acta Physica Polonica A”

66.

Ризький державний університет, Латвія

Досліджень умов формування нанокластерів на поверхні напівпровідників телуриду кадмію – цинку під дією лазерного випромінювання

Встановлено закономірності зміни розміру нанокластера в твердих розчинах на основі телуриду кадмію – цинку під дією електричного поля

67.

Університет прикладних наук в Ерфурті, Німеччина

Методичне і правове забезпечення соціальної роботи в громаді

Проведення спільного науково-практичного семінару «Соціальна робота в громаді. Стратегія і тактика» (травень
2010р., Німеччина).

68.

Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща

Історії , теорія освіти і виховання

Участь у засіданнях наукової ради факультету педагогіки і психології по захисту докторських дисертацій

Участь у міжнародній науковій конференції “Wychowanie w teorii i praktyce” (25-26.10.2010 Люблін)

69.

Жешувський університет, Польща

Історії , теорія освіти і виховання

Участь у міжнародній науковій конференції “Mysl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych” (26–28. 05. 2010, Санок, Польша)

70.

Брестський державний університет ім. О.С.Пушкіна, Білорусія

 

Порівняльна педагогіка

Участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції “Сравнительная педагогика  в  условиях международ-ного сотрудни–чества и европейской интеграции” 4 – 5 лютого 2010 р.), статті у збірнику матеріалів конференції – 4

71.

Об’єднання ліцеїв
№ 2  м. Ґрифіно, Польща

Координація Полоністичним центром обміну ліцеїстами та викладачами між Дрогобицьким педагогічним ліцеєм та об’єднанням ліцеїв м. Ґрифіно

Зустріч з директором Дрогобицького педагогічного ліцею (25.10.2010 р.)

Обговорення з Артуром Цембіком (координатором обміну польсько-української молоді Ліцею) перспектив подальшої співпраці, зустрічі з викладацьким складом Дрогобицького ліцею та працівниками Полоністичного центру (27–28 травня 2010 р.)

72.

Товариство „Фестиваль Бруно Шульца” в Любліні, Польща

1) Спільна організація міжнародних проектів

 

 

 

 

2) Видавнича діяльність

1) Співорганізація і проведення IV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі (24–30 травня 2010 р.);
2) Співорганізація урочистостей, присвячених 118 річниці з дня народження Бруно Шульца (Люблін, 12–16 липня 2010 р.): 12 липня – презентація альбому в Радіо-Люблін «Провінція особлива: Дрогобич Бруно Шульца»;  14 липня – зустріч з доц. Меньок В. В. «Георафія і проза. Дрогобич реальний і Дрогобич художній. Колись і сьогодні»;
3) Спіорганізація проекту «Друга осінь» до 68 річниці загибелі Бруно Шульца (19.11.2010 р.)
4) Випуск міжнародного наукового збірника „Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали ІІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі” (02.2010 р.)
5) Випуск науково-популярного альбому „Особлива провінція: Дрогобич Бруно Шульца” (у двох мовних версіях: українська та польська) (травень 2010 р.)
6) Випуск міжнародного наукового збірника „Бруно Шульц як літературний герой – шульцівські інспірації та інтерпретації. Літературні та наукові нотатки IV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі” (травень 2010 р.)

73.

Люблінський Католицький Університет

1) Презентація міжнародного наукового збірника „Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали ІІІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі”
2) Наукові консультації під час стажування

1) Презентація збірника у Люблінській міській бібліотеці (18 червня 2010 р.)
2) Публікація реферату «Новий світ цивілізації Дебори Фоґель» (публікація подана до друку)

74.

Інститут прикладних суспільних наук Варшавського університету, Варшава, Польща

1) Збір матеріалів і соціально-економічних, статистичних даних для подальших наукових досліджень Варшавським університетом

 

 

2) Праця над спільним міжнародним проектом „Дрогобич в Європі”

1) Підготовка статистики економічного та соціального стану Дрогобича та Дрогобицького району за період 1991 – 2009 рр.(кількість державних/приватних підприємств, кількість працевлаштованих, безробітних, щомісячні доходи підприємств та працівників)
2) Проведення соціологічного опитування мешканців Дрогобича у рамках проекту «Дрогобич в Європі». Перший етап: січень – квітень 2010 р.:

 • проведення соціологічних тренінгів: проф. Яцек Курчевський (Варшавський університет), проф. Даріуш Вояковський (Жешівський університет) для учасників студентського театру «Альтер» (січень 2010 р.);
 • проведення анкетування 220 осіб, обраних статистичною вибіркою (лютий – квітень 2010 р.).

Другий етап: серпень – вересень 2010 р.:

 • проведення анкетування наступних 220 осіб, обраних статистичною вибіркою (серпень – вересень 2010 р.)
 • опрацювання матеріалів польською стороню і підготовка до друку книжки як результату опрацьованих анкет (2011 – 2012)

75.

Підкарпатська вища
школа ім. кс. Владислава Фіндиша, Ясло, Польща 

Координація Полоністичним центром співпраці біологічного факультету ДДПУ ім. Івана Франка з Підкарпатською Вищою Школою

1) Візит польської делегації на чолі з ректором Станіславом Полянським до Дрогобича. Координаційна бесіда у Полоністичному центрі; обговорення перспектив співпраці на факультеті менеджменту і маркетингу та на біологічному факультеті про започаткування нових напрямків співпраці (6–9 травня 2010 р.)
2) Візит української делегації до Підкарпатської Вищої Школи в Ясло, участь у Міжнародній науковій конференції „Проблеми чистоти води” (16–18 вересня 2010 р.)

76.

Жешівський університет, Польща

Підписання з Жешівським університетом партнерської декларації про співпрацю в рамках міжнародного проекту «Наукова і культурна інтеграція у сфері польсько-українського пограниччя», який буде реалізовано в рамках програми ЄС транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна» на 2007–2013 рр. 

Підписання декларації про партнерство у проекті ЄС
(2 лютого 2010 р.)

77.

Університет Марії Складовської-Кюрі, Польща

Видання третього числа та підготовка червертого числа наукового польсько-українського інтердисциплінарного щорічника „Пограниччя: Польща – Україна”

1) Серпень 2010 р. – випуск третього числа наукового польсько-українського інтердисциплінарного щорічника „Пограниччя: Польща – Україна”
2) Збір, редагування, переклад статей, до четвертого числа щорічника (вересень 2010 – травень 2011)

78.

Товариство «Студіо Театр Тест», Варшава, Польща

Координування участі «Студіо Театр Тест» у Міжнародному театральному фестивалі «Золотий Лев»

Прем’єра спектаклю в режисерії голови «Студіо Театр Тест» Анджея Марії Марчевського, присвяченого творчості Станіслава Іґнаци Віткевича (Львів, Театр Воскресіння, 04.10.2010 р.)

79.

Осередок «Брама Ґродська – Театр NN»

Участь студентського театру «Альтер» у Міжнародному проекті «Проблеми пам’яті у локальному суспільстві»

Підготовка відео-матеріалів та їх презентація під час реалізації проекту (15–20 вересня 2010 р.)

80.

Люблінська Спілка митців фотографів, Люблін, Польща

Організація Міжнародного проекту театралізованої фотографії „Художні етюди за мотивами графік Бруно Шульца „Книга Ідолопоклоніння”

Перший етап: виконання художніх театралізованих фотографій (12–18 липня 2010 р.)
Другий етап: організація фотовиставки у Дрогобичі         (19 листопада 2010 р.)

81.

Товариство «Не по дорозі», Сувалки, Польща

Участь студентського театру «Альтер» у Міжнародному театральному фестивалі «V Театр Акції»

1) Спільна підготовка та реалізація з товариством «Не по дорозі» вуличного спектаклю «На Схід» (30 липня – 8 серпня 2010 р., прем’єра 8 серпня 2010 р.)
2) Презентація студентським театром «Альтер» спектаклю «Справа 82 100» за мотивами прози Бруно Шульца (10.08.10 р.)

82.

Віденський педагогічний університет, Австрія

Взаємообмін студентів і викладачів; семестрові навчання студентів; стажування викладачів

Підписання Угоди про співпрацю

83.

Департамент культурної політики за кордоном Міністерства закордонних справ Австрії

Діяльність Австрійської бібліотеки в Дрогобичі

Поповнення книжкового фонду бібліотеки; організація і проведення наукових і навчальних семінарів

84.

Інсбрукський університет, Австрія

Наукові відрядження; лекції з історії педагогіки виховання, соціальної психології, проблем австрійської літератури і т.п.

Науково-практичні семінари;  опрацювання Угоди про співпрацю

85.

Віденський університет, Австрія

Українсько-австрійські літературні взаємини;
викладання німецької мови

Рецензування наукових робіт; стажування

86.

Грайфсвальдський університет, Німеччина

Науково-практичні семінари

Участь викладачів кафедри практики німецької мови в семінарі «Українікум»

 

 

Оновлено 10.12.2011 12:39

 
 

Адреса університету:
82100, м.Дрогобич, вул.І.Франка, 24,
тел.: (03-24) 41-04-74, факс: (032-44) 3-38-77
e-mail: administrator@drohobych.net